Întrebări despre botez

Posted on Ianuarie 6, 2012 de

4


Cherie: Dece se crede că vorbele lui Ioan :”Iată Mielul” lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii! Înseamnă că „va sterge păcatele lumii” ? A ridica păcatul lumii nu însemna că arată pacatul în care se zbate? ( căci de fapt asta a făcut. A arătat cât de păcătoşi suntem deoarece l-am răstignit pe nedrept.)

Mihaela: A ridica păcatul lumii înseamnă exact ceea ce spun aceste cuvinte 🙂 Isus, în calitatea sa de al doilea Adam s-a născut în lumea noastră (care după cum spui se zbătea în păcat) pentru a ne elibera de păcatele și consecințele păcatelor noastre. Acest lucru a fost posibil doar pentru că Isus, în calitatea sa de om nu s-a făcut vinovat de nicio încălcare a legii. Dacă printr-un singur om păcatul a intrat în lume tot printr-un singur om victoria asupta păcatului a devenit posibilă. Din acest motiv Isus vorbește despre sine (și) ca despre Fiul al omului, dar numai în acest context.

„De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit… (Romani 5:12)”

„Dar cu darul fără plată nu este ca şi cu greşeala; căci, dacă prin greşeala unuia singur, cei mulţi au fost loviţi cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu şi darul pe care ni l-a făcut harul acesta într-un singur Om, adică în Isus Hristos, s-au dat din belşug celor mulţi.” (Romani 5:15)

***

Cherie: Faptul că Ioan il consideră un om care este înaintea lui înseamnă că s-a născut înaintea lui ? Doar se ştie că Ioan era cu 6 luni mai mare. Nu înseamnă că este mai important ca Ioan ? Nu înseană că a fost mereu mai important decât el, chiar şi înainte de botez ? (căci modestia lui Ioan este recunoscută.)

Mihaela: Faptul că Ioan îl consideră pe Isus ca fiind înaintea lui nu reflectă altceva decât recunoașterea faptului că Isus este Dumnezeu. Întruparea lui Isus pe pământ, în calitate de om, nu marchează începutul existenței sale.

***

Cherie: Ioan spune că nu îl cunoştea dar conform evangheliei lui Luca erau verişori. Ce înseamna asta? Ioan spune că prin acest botez cu apă vrea să spună poporului evreu că există un Mesia, adică Iisus. Botezul cu apă este acel botez ce îl primeşte cel botezat de învăţătura lui Iisus? Trebuie să treci şi prin botezul cu apă a lui Ioan ?

Mihaela: Botezul lui Ioan este botezul pocăinței, care din câte știu eu nu mai este valabil căci a fost înlocuit.

***

Cherie: Deci Ioan stia că va apare Iisus deoarece Celce l-a trimis l-a atenţionat că va primi un semn, aştepta acel semn ?

Mihaela: Ioan era profet deci e evident că Dumnezeu îi vorbea.

***

Cherie: Ioan face mărturisirea că semnul a fost un porumbel. Poate fi o coincidenţă? Porumbelul este o explicaţie logică ? Este o minune realizată fără a călca legile fizice?

Mihaela: Porumbelul este simbolul Duhului Sfânt. Nu cred că poate fi vorba despre o coincidență pentru că, în același timp «din ceruri s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea.” 

***

Cherie: Deci Ioan a mărturisit că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, cel ce va boteza omenirea cu Duhul Sfînt, un har primit de la Dumnezeu, Adică va duce omenirea spre o nouă credinţă ?

Mihaela: Nu este vorba despre o nouă credință ci doar despre o împlinirea profețiilor (printre care cea făcută în Geneza 3:15 „Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul.” )
Ceea ce este nou este doar faptul că pentru prima dată in istoria umană oamenii au primit autoritatea de a „călca peste şerpi şi peste scorpioni şi peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea vătăma.” (Luca 10:19)
Anunțuri
Posted in: conversații