Cele trei botezuri din Noul Testament

Posted on Ianuarie 9, 2012 de

3


Pe mail eram mai curajoasă să-ți răspund 🙂 O să încerc să fac un rezumat a ceea ce am înțeles eu din Biblie.

Noul testament vorbește despre trei botezuri. Botezul lui Ioan (al pocăinței), botezul creștin și botezul cu Duhul Sfânt. Acestea două din urmă pot fi simultane sau separate în timp în timp botezul lui Ioan a fost înlocuit cu cel creștin după sărbătoarea cincizecimii.

Un argument în favoarea faptului că botezul lui Ioan nu era suficient găsești în Faptele Apostolilor 19:1-7

Pe când era Apolo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ţinuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câţiva ucenici şi le-a zis: „Aţi primit voi Duhul Sfânt când aţi crezut?” Ei i-au răspuns: „Nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt.” „Dar cu ce botez aţi fost botezaţi?”, le-a zis el. Şi ei au răspuns: „Cu botezul lui Ioan.” Atunci Pavel a zis: „Ioan a botezat cu botezul pocăinţei şi spunea norodului să creadă în Cel ce venea după el, adică în Isus.” Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezaţi în Numele Domnului Isus. Când şi-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt S-a coborât peste ei, şi vorbeau în alte limbi şi proroceau.”

Din câte am înțeles eu cuvântul botez este un cuvânt preluat/adaptat direct din greacă, taducătorii nu am încercat să găsească un corespondent în limbile în care a fost tradus. În limba greacă înseamnă imersiune, cufundare completă în apă.

Isus a spus în „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.” (Matei 28:19) ceea ce este un argument clar în favoarea botezului unei persoane adulte, responsabile și care și-a luat angajamentul de a muri față de sine însăși și față de dorințele personale. Isus a spus: întâi faceți ucenici iar apoi ca o mărturie publică a acestui lucru să îi botezați. (am mai virbit despre ce înseamnă a fi ucenic conform Bibliei)

Aș vrea să mai adaug că Noul Testament face câteva paralele cu Vechiul Testament. O paralelă între botez și arca lui Noe (doar cei care au fost în arcă au fost salvați, la fel cum noi cei care am fost botezați suntem salvați în noua noastră arcă, Isus)

„Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi, şi anume botezul, care nu este o curăţare de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos” (1 Petru 3:21)

O altă paralelă vorbește despre evreii care au trecut Marea Roșie, din sclavie spre libertate.

„Fraţilor, nu vreau să nu ştiţi că părinţii noştri toţi au fost sub nor, toţi au trecut prin mare, toţi au fost botezaţi în nor şi în mare, pentru Moise;” (1 Corinteni 10:1-2)

Consider botezul un subiect foarte important și complex. Din păcate majorotatea bisericilor nu au înțeles cu adevărat semnificația lui. Nu vorbesc doar despre cele care fac eroarea de a boteza copii ci și despre cele care, înainte de a boteza o persoană așteptă o perioadă pentru a vedea dacă e convertită cu adevărată, dacă poartă sau nu fructe demne de pocăință.

p.s. Spui că a fi botezat fără să crezi în ce spune biblia este ceva inutil sau un păcat ?

Nu găsesc acum versetul dar a fi botezat fără să crezi nu înseamnă decât că te-ai udat. Nu face rău ci doar îți udă hainele. Nimic mai mult.

Anunțuri
Posted in: conversații