Natura nu este Dumnezeu

Posted on August 30, 2012 de

6


„Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.” (Ioan 4:24)

Dacă Dumnezeu este duh, iar noi suntem chemați să ne închinăm Lui în duh și adevăr, închinarea la icoane poate însemna altceva decât închinarea în fața naturii și nu în fața Celui care a creat-o? Ne putem mira că Biblia asimilează idolatria cu adulterul? sau că cei care se închină idolilor nu vor moșteni împărăția cerurilor? (1 Corinteni 6:9-10*)

„Opera lui Dumnezeu din natură nu este Dumenzeu Însuși. Lucrurile din natură sunt o expresie a caracterului și a puterii lui Dumenzeu, dar nu trebuie să considerăm că natura este Dumenzeu. Capacitățile artistice ale ființelor omenești relalizează opere de artă foarte frumoase, lucruri care ne încăntă ochiul și care ne descoperă ceva din gândirea autorului, dar lucrul creat nu este același lucru cu autorul lui. Nu lucrul creat, ci autorul este socotit veșnic de cinste. Așadar, în timp ce natura este o expresie a gândirii lui Dumnezeu, nu natura, ci Dumnezeul naturii este Cel care trebuie înălțat” (Ellen G. White – Secretele fericirii și ale sănătății)

* „Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.”  

Dar se pare că ori de câte ori Pavel ne întreabă „Nu știți voi oare?” e clar că nici nu știm și de multe ori nici nu ne interesează. Avem tradiția, singura „putere” capabilă să desființeze Cuvântul lui Dumnezeu „Şi aşa, aţi desfiinţat Cuvântul lui Dumnezeu, prin datina voastră. Şi faceţi multe alte lucruri de felul acesta!” (Marcu 7:13)

Anunțuri
Posted in: conversații