În oglindă

Posted on Noiembrie 2, 2012 de

6


Putem fi creștini, convinși că avem Duhul Sfânt dacă roadele acestuia nu se manifestă în viețile noastre? Putem fi creștini dacă nu ne naștem din nou și dacă nu renunțăm în mod voluntar la tot ceea ce ține de firea noastră pământească? Putem fi creștini dacă nu ne uităm cu obiectivitate la imaginea pe care oglinda versetului de mai jos o reflectă în dreptul nostru?

„Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor.” (Galateni 5:22)

… putem în schimb să ne numim creștini, dar asta doar în fața oamenilor și nu în fața Celui care judecă simțirile și gândurile inimii (Evrei 4:12)

 

Anunțuri
Posted in: conversații