Iisus si Nicodim

Posted on Martie 2, 2013 de

3


Iisus si Nicodim (Ioan 3)

p.1 Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaş al iudeilor.
Cherie-Este prezentat Nicodim. Este un om important in societatea Israelitiana si fariseu, adica din partida celor ce acceptau in credinta si traditia orala nu doar ce era scris.
Mihaela– faptele apostolilor 23 spune că fariseii credeau în învierea morților spre deosebire de saduchei.

p.2 Acesta a venit la Isus, noaptea, şi I-a zis: „Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător venit de la Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.”
Cherie-Ni se spune dece a venit la Iisus. Venind noaptea este clar ca nu venise ca sa treaca in partida lui Iisus ci doar să discute. Stia si ce spune sau face Iisus caci stia ca face semne care îl îndreptăţea să se declare mesager a lui Dumnezeu. Deci venea din curiozitate, nu voia nimic.
Mihaela– eu cred ca a venit noaptea deoarece îi era frică să nu fie descoperit. 


p.3 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.”
Cherie-Fără să aştepte să afle ce vrea Nicodim, Iisus ii spune ca si cum ar sti ce vrea, că dacă vrea „să vadă împăraţia lui Dumnezeu” trebuie să se nască din nou..
Mihaela– împărăția lui Dumnezeu ar putea consta și în semnele pe care le făcea Isus, nu?

p.4 Nicodim I-a zis: „Cum se poate naşte un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale şi să se nască?”
Cherie-
Nicodim o face pe „niznai” spunând că e un om bătrân care nu se mai poate naşte din nou şi ca fizic aceasta este imposibil.
Mihaela– Nicodim chiar nu înțelege. iar ca să înțeleagă trebuie să renunțe la prejudecățile pe care le avea, să le reseteze… ceea ce ar putea fi asimilat chiar cu o naștere din nou. 

p.5 Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.
Cherie-Iisus i-a zis să se boteze si
Mihaela– Isus nu i-a zis să se boteze. Nașterea din apă simbolizează separarea față de păcat iar nașterea din duh reprezintă noua viață regenerată care urmează acesteia.

p.6 Ce este născut din carne este carne, şi ce este născut din Duh este duh.
Cherie-
Ca botezul este cu apă şi Duh, iar nasterea se face în Duh
Mihaela– „cei ce sunt pământeşti nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui.” (Romani 8:8-9)

p.7 Nu te mira că ţi-am zis: „Trebuie să vă naşteţi din nou.”
Cherie-
Isus intreaba dece se mira, adică ce nu înţelege?
Mihaela– eu cred că lui Nicodim nu i-a fost ușor să accepte ceea ce Isus i-a spus

p.8 Vântul suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.”
Cherie- Iisus explică ce se întâmplă când omul se naşte în Duh, trebuie să se lase în voia celor auzite, să le prindă sensul. „Vântul suflă încotro vrea, si-i auzi vuietul dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge”

mihaela: Oamenii nu trebuie niciodată să se lase în voia celor auzite, ci dimpotrivă trebuie să învețe să filtreze informațiile. Omul trebuie să se lase călăuzit de Duhul Sfânt. Abia când învață și pune în practică acestă călăuzire va putea culege roadele. Doar atunci „voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită” (Romani 12:2) poate deveni realitate în vieața de zi cu zi.

p.9 Nicodim I-a zis: „Cum se poate face aşa ceva?”
Cherie-Nicodim nu înţelege.
Mihaela- eu cred că acest lucru nu se poate înțelege înainte de a fi experimentat. Nu poți înțelege ce înseamnă să fii călăuzit de Duhul Sfânt dacă nu ai experimentat asta.

p.10 Isus i-a răspuns: „Tu eşti învăţătorul lui Israel şi nu pricepi aceste lucruri?
Cherie- Iisus se miră căci Nicodim fiind unul din cei care vor să înveţe pe alţii credinţa nu înţelege cum se capătă credinţa.
Mihaela- de aceea trebuie să fim ca și copiii 🙂  Copiilor le este mai usor să renunțe la prejudecăți, pe când oamenii de o anumită vârstă au mari dificultăți.”Şi Isus le-a zis: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci Împărăţia cerurilor este a celor ca ei.”

p.11 Adevărat, adevărat îţi spun că Noi vorbim ce ştim şi mărturisim ce am văzut; şi voi nu primiţi mărturia Noastră.
Cherie Isus spune că dacă a auzit de lucruri pământeşti cum au fost probabil vindecările miraculoase şi unii ca el nu au crezut,
mihaela: eu aș zice că oamenii nu primesc această mărturie pentru că nu vor să renunțe la păcatele care fac parte din viețile lor. A deveni creștin înseamnă în primul rând renunțarea la păcate iar nu toți oameni sunt dispuși să facă asta. Iar dacă păcatele sunt „păstrate” inima se impietrește iar ochii nu mai văd și urechile nu mai aud adevărul. Dumnezeu nu obligă pe nimeni, fiecare dintre noi avem posibilitatea să alegem.

p.12 Dacă v-am vorbit despre lucruri pământeşti, şi nu credeţi, cum veţi crede când vă voi vorbi despre lucrurile cereşti?
Cherie-Dacă el şi alţii nu au crezul mărturiile concrete, pământesti, cum va crede despre cele cereşti ?
Mihaela: dacă inima noastră e împietrită nici dacă vedem cu ochii noștri nu credem. „Dacă nu ascultă pe Moise şi pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi.” (Luca 16:31)

p.13. Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer.
Cherie=Acest punct poate fi interpretat in două feluri, dar oricare ar fi, explicatia sta în „ Fiul omului care vine din cer ştie despre împărăţia lui Dumnezeu”, păstrează cunoaşterea acestei înţelepciuni în el caci din acea împărăţie a lui Dumnezeu a venit si o parte din el a mai rămas acolo, este încă în cer, adică o are în suflet .Cum spunea la p.8,e ca vântul care suflă din toate direcţiile.
Prima interpretare este ca fiecare este fiu al omului, vine din cer si putem sa auzim cuvantul vantului.
A doua este ca Iisus ne poate ajuta, el fiind acel fiu al omului la care a venit Nicodim, dar se pare că a plecat fără să audă cuvintele văntului. Nu venise pentru asta, nu voia să intre in partida lui Iisus ci doar discuta, aşa, în general.

Mihaela: după mine afirmația e clară. cei care au murit sunt morți (ori nu s-au suit încă la cer, ori dacă s-au suit nu au cum să mai coboare printre noi, deci n-are rost să ne rugăm sfinților care-s morți). Singurul care a fost acolo, și care s-a coborât printre este Isus. De aceea El este singurul care ne poate învața cum să ajungem în cer. Doar El e cel care ne poate fi ghid. „Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14:6)

Acest lucru mai confirmă și faptul că Isus este Dumnezeu, că a existat înainte de a fi născut ca om prin intermediul fecioarei Maria. Isus era și printre noi (ca om) dar și în cer (ca Dumenzeu) în același timp. De fapt acest lucru îl pune biblia chiar și despre noi – că spiritul celor născuți din nou este deja alături de Dumnezeu, chiar dacă corpul și sufletul sunt încă pe pământ.

Anunțuri
Posted in: conversații