Browsing All Posts published on »aprilie, 2013«

Milă vă cer, nu jertfe !

aprilie 14, 2013 de

34

Am o vecină vrednică de „milă”. Uite ce cuvant nepotrivit foloseşte limba română, „vrednică” ! Nu este vrednică deloc. Este cam spre 50 de ani, a fost profesoara si acum este şomeră de mai mult timp. Este fica unei doctoriţe care a murit şi de la moartea ei s-a debusolat complet. Are tată vitreg, iar […]

Spicele şi ziua sabatului. Capitoul 12(1-8)

aprilie 12, 2013 de

3

  1 În vremea aceea, Isus trecea prin lanurile de grâu într-o zi de Sabat. Ucenicii Lui, care erau flămânzi, au început să smulgă spice de grâu şi să le mănânce. 2 Fariseii, când au văzut lucrul acesta, I-au zis: „Uite că ucenicii Tăi fac ce nu este îngăduit să facă în ziua Sabatului.” 3 […]

Lucruri descoperite de tatal, celor curaţi, asemeni pruncilor. Capitolul 11.(25-30)

aprilie 10, 2013 de

0

Lucrurile descoperite pruncilor. Jugul lui Hristos. 25 În vremea aceea, Isus a luat cuvântul şi a zis: „Te laud, Tată, Doamne al cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi, şi le-ai descoperit pruncilor. 26 Da, Tată, Te laud, pentru că aşa ai găsit Tu cu cale!” 27 […]

Tot despre Iisus şi Ioan Botezătorul. Capitolul 11.(1-19)

aprilie 10, 2013 de

0

Continu cu învăţăturile lui Iisus. Felul cum vorbeste Iisus depre Ioan este ceva deosebit de important. 1 După ce a isprăvit de dat învăţături la cei doisprezece ucenici ai Săi, Isus a plecat de acolo, ca să înveţe pe oameni şi să propovăduiască în cetăţile lor. Trimişii lui Ioan Botezătorul. 2 Ioan a auzit din […]

Animalul are liberul arbitru?

aprilie 10, 2013 de

16

Caut să înţeleg ce a însemnat pentru om, din punct de vedere al bibliei „Cunoasterea binelui si a raului” si „Alungarea din Rai” Sunt doua evenimente care au urmat faptului ca Adam şi Eva au mâncat din fructul oprit împotriva poruncii lui Dumnezeu. Alungarea din Rai a fost o pedeapsă pentru neascultare. Dar dece voia […]

Evanghelia după Matei. Cu ucenicii lui Ioan Botezătorul. Capitolul 11(1-19)

aprilie 7, 2013 de

0

1 După ce a isprăvit de dat învăţături la cei doisprezece ucenici ai Săi, Isus a plecat de acolo, ca să înveţe pe oameni şi să propovăduiască în cetăţile lor. Trimeşii lui Ioan Botezătorul. 2 Ioan a auzit din temniţă despre lucrările lui Hristos 3 şi a trimis să-L întrebe prin ucenicii săi: „Tu eşti […]

Evanghelia după Matei.Cu ucenicii lui Ioan Botezătorul. Capitolul.9(9-17).

aprilie 7, 2013 de

1

Întrebarea ucenicilor lui Ioan despre post. Capitolil 9 (14-17) 14 Atunci ucenicii lui Ioan au venit la Isus şi I-au zis: „De ce noi şi fariseii postim des, iar ucenicii Tăi nu postesc deloc?” 15 Isus le-a răspuns: „Se pot jeli nuntaşii câtă vreme este mirele cu ei? Vor veni zile când mirele va fi […]

Evanghelia după Matei. Chemarea lui Matei .

aprilie 7, 2013 de

1

Capitolul 9 (9-13) 9. Şi plecând Iisus de acolo, a văzut un om care şedea la vamă, cu numele Matei, şi i-a zis acestuia: Vino după Mine. Şi sculându-se, a mers după El. 10. Şi pe când şedea El la masă, în casă, iată mulţi vameşi şi păcătoşi au venit şi au şezut la masă […]

Cuvantarea de pe Munte – este si în evanghelia după Luca.

aprilie 3, 2013 de

3

Cuvântarea lui Iisus de pe munte, luată ca un tot al învăţăturilor sale mai exista si la Luca, care nu a fost apostol al lui Iisus ci doar a colecţionat tot ce exista ca transmitere orala sau scrisă despre Iisus. Probabil textele lui Matei au servit ca bază lui Luca. Celelalte doua evanghelii amintesc de […]

Cuvantarea de pe munte- Casa zidită pe stâncă

aprilie 2, 2013 de

10

Capitolil 7  Partea V 21. Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu Celui din ceruri. 22. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, au nu în numele Tău am proorocit şi nu în numele Tău am scos demoni şi nu în numele […]

Prorocii mincinoşi.

aprilie 2, 2013 de

0

Capitolul 7  Partea IV 15. Feriţi-vă de proorocii mincinoşi, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. 16. După roadele lor îi veţi cunoaşte. Au doară culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? 17. Aşa că orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade […]

Poarta cea strâmtă.

aprilie 2, 2013 de

1

Capitolul 7  Partea III 13. Intraţi prin poarta cea strâmtă, că largă este poarta şi lată este calea care duce la pieire şi mulţi sunt cei care o află. 14. Şi strâmtă este poarta şi îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt care o află.

Stăruinţa în rugăciune.

aprilie 2, 2013 de

0

Capitolul 7  Partea II 7. Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va deschide. 8. Că oricine cere ia, cel care caută află, şi celui ce bate i se va deschide. 9. Sau cine este omul acela între voi care, de va cere fiul său pâine, oare el […]

Despre judecăţile aspre.Barna si paiul. Lucrurile sfinte.

aprilie 2, 2013 de

5

Capitolul 7    Partea I 1. Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. 2. Căci cu judecata cu care judecaţi, veţi fi judecaţi, şi cu măsura cu care măsuraţi, vi se va măsura. 3. De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, şi bârna din ochiul tău nu o iei în seamă? 4. Sau cum vei […]

Adevăratele comori – Neputinţa de a sluji la doi stăpâni-Grijile şi îngrijorările.

aprilie 2, 2013 de

0

Capitolul 6  Partea IV 19. Nu vă adunaţi comori pe pământ, unde molia şi rugina le strică şi unde furii le sapă şi le fură. 20. Ci adunaţi-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică, unde furii nu le sapă şi nu le fură. 21. Căci unde este comoara ta, acolo […]

Despre post

aprilie 2, 2013 de

0

Capitolul 6  Partea III 16. Când postiţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii; că ei îşi smolesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat grăiesc vouă, şi-au luat plata lor. 17. Tu însă, când posteşti, unge capul tău şi faţa ta o spală, 18. Ca să nu te arăţi oamenilor că posteşti, ci Tatălui […]

Tatăl nostru – Iertarea greşelilor.

aprilie 2, 2013 de

3

7. Când vă rugaţi, nu spuneţi multe ca neamurile, că ele cred că în multa lor vorbărie vor fi ascultate. 8. Deci nu vă asemănaţi lor, că ştie Tatăl vostru de cele ce aveţi trebuinţă mai înainte ca să cereţi voi de la El. 9. Deci voi aşa să vă rugaţi: Tatăl nostru, Care eşti […]

Despre milostenie şi rugăciune.

aprilie 2, 2013 de

1

Capitolil 6 Partea I 1 Luaţi seama să nu vă îndepliniţi neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiţi văzuţi de ei; altminteri, nu veţi avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. 2 Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbiţa înaintea ta, cum fac făţarnicii, în sinagogi şi în uliţe, pentru […]