Cuvântarea de pe munte – Suferirea răului şi iubirea vrăjmaşilor.

Posted on aprilie 2, 2013 de

15


Capitolul 5.  Partea VII

 • 38 Aţi auzit că s-a zis: „Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte.”
 • 39 Dar Eu vă spun: să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. Ci, oricui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt.
 • 40 Oricui vrea să se judece cu tine şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa.
 • 41 Dacă te sileşte cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două.
 • 42 Celui ce-ţi cere dă-i; şi nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine.
 • 43 Aţi auzit că s-a zis: „Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău.”
 • 44 Dar Eu vă spun: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc,
 • 45 ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.
 • 46 Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii?
 • 47 Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobişnuit faceţi? Oare păgânii nu fac la fel?
 • 48 Voi fiţi, dar, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.
Reclame
Posted in: Uncategorized