Evanghelia după Matei. Cu ucenicii lui Ioan Botezătorul. Capitolul 11(1-19)

Posted on aprilie 7, 2013 de

0


 • 1 După ce a isprăvit de dat învăţături la cei doisprezece ucenici ai Săi, Isus a plecat de acolo, ca să înveţe pe oameni şi să propovăduiască în cetăţile lor.
 • Trimeşii lui Ioan Botezătorul.
 • 2 Ioan a auzit din temniţă despre lucrările lui Hristos
 • 3 şi a trimis să-L întrebe prin ucenicii săi: „Tu eşti Acela care are să vină sau să aşteptăm pe altul?”
 • 4 Drept răspuns Isus le-a zis: „Duceţi-vă de spuneţi lui Ioan ce auziţi şi ce vedeţi:
 • 5 orbii îşi capătă vederea, şchiopii umblă, leproşii sunt curăţaţi, surzii aud, morţii învie şi săracilor li se propovăduieşte Evanghelia.
 • 6 Ferice de acela pentru care Eu nu voi fi un prilej de poticnire.”
 • Mărturia lui Iisus.
 • 7 Pe când se duceau ei, Isus a început să vorbească noroadelor despre Ioan: „Ce aţi ieşit să vedeţi în pustiu? O trestie clătinată de vânt?
 • 8 Dacă nu, atunci ce aţi ieşit să vedeţi? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraţilor.
 • 9 Atunci ce aţi ieşit să vedeţi? Un proroc? Da, vă spun, şi mai mult decât un proroc;
 • 10 căci el este acela despre care s-a scris: „Iată, trimit înaintea feţei Tale pe solul Meu care Îţi va pregăti calea înaintea Ta.”
 • 11 Adevărat vă spun că, dintre cei născuţi din femei, nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuşi, cel mai mic în Împărăţia cerurilor este mai mare decât el.
 • 12 Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, Împărăţia cerurilor se ia cu năvală, şi cei ce dau năvală pun mâna pe ea.
 • 13 Căci până la Ioan au prorocit toţi Prorocii şi Legea.
 • 14 Şi, dacă vreţi să înţelegeţi, el este Ilie care trebuia să vină.
 • 15 Cine are urechi de auzit să audă.
 • 16 Cu cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Seamănă cu nişte copilaşi care şed în pieţe şi strigă la tovarăşii lor:
 • 17 „V-am cântat din fluier, şi n-aţi jucat; v-am cântat de jale, şi nu v-aţi tânguit.”
 • 18 Căci a venit Ioan, nici mâncând, nici bând, şi ei zic: „Are drac!”
 • 19 A venit Fiul omului mâncând şi bând, şi ei zic: „Iată un om mâncăcios şi băutor de vin, un prieten al vameşilor şi al păcătoşilor!” Totuşi, Înţelepciunea a fost îndreptăţită din lucrările ei.”
Reclame
Posted in: Uncategorized