Lucruri descoperite de tatal, celor curaţi, asemeni pruncilor. Capitolul 11.(25-30)

Posted on Aprilie 10, 2013 de

0


Lucrurile descoperite pruncilor. Jugul lui Hristos.

  • 25 În vremea aceea, Isus a luat cuvântul şi a zis: „Te laud, Tată, Doamne al cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi, şi le-ai descoperit pruncilor.
  • 26 Da, Tată, Te laud, pentru că aşa ai găsit Tu cu cale!”
  • 27 „Toate lucrurile Mi-au fost date în mâini de Tatăl Meu; şi nimeni nu cunoaşte deplin pe Fiul, afară de Tatăl; tot astfel nimeni nu cunoaşte deplin pe Tatăl, afară de Fiul şi acela căruia vrea Fiul să i-L descopere.
  • 28 Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.
  • 29 Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.
  • 30 Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară.”
Anunțuri
Posted in: Uncategorized