Dincolo de moarte sau despre trup suflet și duh

Posted on mai 12, 2013 de

38


discuția a început vorbind despre trinitate și pentru că am considerat că ar mai fi multe de adăugat (și mai ales alte puncte de vedere, care nu numai că ar îmbogăți discuția ci ar putea aduce o lumină nouă peste unele versete mai greu de înțeles, am decis să o continuăm aici)

(Mihaela):Uite ce s-a întâmplat cu Isus în timpul cât a fost mort:

trupul a rămas în mormânt (“Au luat deci trupul lui Isus l-au înfășurat în fâșii de pânză de in, cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape” (Ioan 19:40)

sufletul a coborât în locuința morților (În Faptele apostolilor, capitolul 2 vorbind despre ziua cincizecimii, Petru citează Psalmul 16 ca fiind experiența lui Isus și nu a lui David în calitate de psalmist. “Despre învierea lui Hristos a prorocit şi a vorbit el, când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în Locuinţa morţilor” (deci a fost în locuința morților)

duhul a fost alături de Dumnezeu (“Isus a strigat cu glas tare: “Tată, în mâinile Tale Îmi încredinţez duhul!” Şi când a zis aceste vorbe Şi-a dat duhul.”)

În momentul în care a înviat, toate cele 3 elemente ale personalității sale au fost din nou reunite, rededevenind o persoană completă: spirit, suflet și trup.

(Cerchez): Trupul a rămas 3 zile în mormînt, corect. Mai departe, greșeala provine din traducerea Cornilescu, care adoptă expresia nepotrivită, „Locuința Morților”. Sufletul a fost în Șaul, Nevăzut; așa numeau evreii moartea, nevăzutul. Greaca NT traduce termenul din Ps.16 în același fel, A dou, Ne văzut. Fapte 2:27. Acești doi termeni arată că moartea este neființa, aneantizarea. Aceasta arată că moartea pe care a suferit-o Isus în locul nostru a fost reală. El nu a mai trăit în aceste 3 zile. Sufletul Lui nu a mai existat în acest timp.

Duhul lui Isus era exact ca duhul oricărui om, dar El „nu a săvîrșit nicio nelegiuire, și nu s-a găsit niciun vicleșug în gura Lui.” Cînd Scriptura spune că și-a dat duhul, vrea să însemne că a expirat, a murit cum moare orice om. Cu alte cuvinte, Biblia spune aici, Tată, în mîinile Tale îmi încredințez mintea! Și a expirat (a murit).

Altfel, învierea lui Isus nu ar mai însemna ceea ce Biblia spune, „Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos…să vă dea un duh de înțelepciune…ca să pricepeți…care este nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Cristos prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa în locurile cerești.”

Orice spunem trebuie verificat cu atenție cu Biblia în original. De ce spun aceasta? Pentrucă Biblia Cornilescu este greșit tradusă în mai multe locuri importante pentru crezul nostru. Acest lucru a făcut ca bisericile de azi să se găsească în impasul de credință și trăire pe care îl vedem noi. „Poporul Meu piere din lipsă de cunoștință”, spune Biblia. Dar ele, ca instituții, nu vor primi această învățătură despre denaturarea Bibliei. Să încercăm să salvăm individual pe copiii lui Dumnezeu ce se află în Babilon. Pentru aceasta, datoria noastră, a celor care scriem pe blog, este să transmitem Cuvîntul, și noi înșine, „ca niște prunci născuți de curînd să dorim laptele duhovnicesc și curat pentruca prin el să creștem spre mîntuire.” 1 Petru 2:2.
Dumnezeu să te călăuzească în cercetarea Cuvîntului Său!

Reclame
Etichetat: , , ,
Posted in: conversații