Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți

Posted on Iunie 14, 2013 de

38


„Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”

Se pare că fiecare dintre noi ne naștem cu același defect genetic. Vedem doar paiul din ochii celuilalt și niciodată bârna din ochii noștri.

„Isus S-a dus la Muntele Măslinilor. Dar dis-de-dimineaţă a venit din nou în Templu; şi tot norodul a venit la El. El a şezut jos şi-i învăţa.

 Atunci cărturarii şi fariseii I-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului şi au zis lui Isus:

„Învăţătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârşea preacurvia.  Moise, în Lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei:Tu, dar, ce zici?”  

Spuneau lucrul acesta ca să-L ispitească şi să-L poată învinui. Dar Isus S-a plecat în jos şi scria cu degetul pe pământ.

Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El S-a ridicat în sus şi le-a zis: „Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea.”

Apoi S-a plecat iarăşi şi scria cu degetul pe pământ. 

Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simţit mustraţi de cugetul lor şi au ieşit afară, unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni, până la cei din urmă.

Şi Isus a rămas singur cu femeia, care stătea în mijloc.  Atunci S-a ridicat în sus; şi, când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Isus i-a zis: „Femeie, unde sunt pârâşii tăi? Nimeni nu te-a osândit?” 

„Nimeni, Doamne”, I-a răspuns ea.

Şi Isus i-a zis: „Nici Eu nu te osândesc. Du-te, şi să nu mai păcătuieşti.” (Ioan 8:1-11)

Anunțuri
Posted in: conversații