Pildele bibliei – introducere

Posted on Iulie 6, 2014 de

2


Introducere

Isus a început să vorbească în pilde doar după ce a fost acuzat că blasfemiază (Matei 12). În consecință a ieșit din casa (poporului israel) si s-a așezat lângă mare (a neamurilor) iar Dumnezeu a decis să închidă înțelegerea celor care-L vor auzi.

„În aceeaşi zi, Isus a ieşit din casă şi şedea lângă mare.” (Matei 13:1)

Pildele nu au rolul de a ne ușura înțelegerea ci dimpotrivă sunt consecința undei judecăți divine: avem ochi dar nu vedem și avem urechi dar nu auzim cu ele.

„De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei, măcar că văd, nu văd, şi măcar că aud, nu aud, nici nu înţeleg.” (Matei 13:13)

Totuși, (ca o dovadă a dragostei pe care Dumnezeu o are pentru noi) după ce Isus se adresa mulțimilor în pilde îi lua pe ucenicii Săi deoparte și le explica înțelesul pildelor, Pentru că vouă v-a fost dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei cerurilor, iar lor nu le-a fost dat.” (Matei 13:11)

Ca să înțelegem pildele, trebuie să plătim prețul. Trebuie să devenim ucenici ai Lui Hristos.

Anunțuri