Pilda ispravnicului CREDINCIOS !

Posted on Iulie 9, 2014 de

12


Am scris intai alta pilda si am sters-o dar ca sa intelegi ce era un ispravnic pe vremea lui Iisus mai buna este pilda aceasata:

Capitolul 12 Luca

  • 40 Şi voi, dar, fiţi gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi.”
  • Ispravnicul credincios.
  • 41 „Doamne”, I-a zis Petru, „pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toţi?”
  • 42 Şi Domnul a zis: „Cine este ispravnicul credincios şi înţelept pe care-l va pune stăpânul său peste slugile sale ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită?
  • 43 Ferice de robul acela pe care stăpânul, la venirea lui, îl va găsi făcând aşa!
  • 44 Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuţia sa.
  • 45 Dar dacă robul acela zice în inima lui: „Stăpânul meu zăboveşte să vină”; dacă va începe să bată pe slugi şi pe slujnice, să mănânce, să bea şi să se îmbete,
  • 46 stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se aşteaptă şi în ceasul în care nu ştie şi-l va tăia în bucăţi; şi soarta lui va fi soarta celor necredincioşi în lucrul încredinţat lor.
  • 47 Robul acela, care a ştiut voia stăpânului său, şi nu s-a pregătit deloc şi n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri.
  • 48 Dar cine n-a ştiut-o, şi a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puţine lovituri. Cui i s-a dat mult, i se va cere mult; şi cui i s-a încredinţat mult, i se va cere mai mult.

 

Anunțuri