Puterea Credintei…

Posted on Iulie 29, 2014 de

15


Să continuăm cu rugăciunea si indeplinirea a ceea ce ceri.

Iisus spune ca daca nu ierti nici Dumnezeu nu iti iartă greşelile.

Dar in ce condiţii îţi îndeplineşte ceea ce rogi şi ce legătura are rugăciunea cu iertarea greşelilor şi uscarea smochinului ?

Marcu 11. 20-26 Puterea Credinţei….

  • 20 Dimineaţa, când treceau pe lângă smochin, ucenicii l-au văzut uscat din rădăcini.
  • 21 Petru şi-a adus aminte de cele petrecute şi a zis lui Isus: „Învăţătorule, uite că smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat.”
  • 22 Isus a luat cuvântul şi le-a zis: „Aveţi credinţă în Dumnezeu!
  • 23 Adevărat vă spun că, dacă va zice cineva muntelui acestuia: „Ridică-te şi aruncă-te în mare”, şi dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut.
  • 24 De aceea vă spun că orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea.
  • 25 Şi, când staţi în picioare de vă rugaţi, să iertaţi orice aveţi împotriva cuiva, pentru ca şi Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greşelile voastre.
  • 26 Dar, dacă nu iertaţi, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greşelile voastre.”

 

Anunțuri
Posted in: Uncategorized