Miei, oi și Păstor

Posted on iunie 1, 2015 de

75


Dacă nu auzim glasul Păstorului s-ar putea să nu fim din oile Lui*, dar s-ar putea să fim oare în stadiul de pre-oaie 🙂 adică de miel**? Iar în acest caz am auzi doar glasul oilor – nefiind încă pregătiți să auzim glasul Păstorului?

Putem fi miei la infinit? Care e demarcația între oaie si miel? Dacă suntem miel auzim glasul oii si o urmăm. Iar ea urmează păstorul. Deci am fi în securitate.

*”Dar voi nu credeţi, pentru că, după cum v-am spus, nu sunteţi din oile Mele.”

**”Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc şi ele vin după Mine.”

***

„Şi oricine nu se hrăneşte decât cu lapte nu este obişnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins, prin întrebuinţare, să deosebească binele şi răul.”

Reclame
Posted in: Uncategorized