ARMAGHEDON

Posted on martie 3, 2017 de

3


Ce ziceti de acest text din APOCALIPSA Cap.16 ?

 • 13 Apoi am văzut ieşind din gura balaurului* şi din gura fiarei şi din gura prorocului mincinos** trei duhuri necurate, care semănau cu nişte broaşte.
 • * 1 Ioan 4:1-3; ** Apoc 12:3; Apoc 12:9; Apoc 19:20; Apoc 20:10;
 • 14 Acestea sunt* duhuri de draci, care fac** semne nemaipomenite şi care se duc la împăraţii pământului întreg, ca să-i strângă pentru războiul†† zilei celei mari a Dumnezeului celui Atotputernic.
 • * 1 Tim 4:1; Iac 3:15; ** 2 Tes 2:9; Apoc 13:13; Apoc 13:14; Apoc 19:20; Luca 2:1; †† Apoc 17:14; Apoc 19:19; Apoc 20:8;
 • 15 „Iată*, Eu vin ca un hoţ. Ferice de cel ce veghează şi îşi păzeşte hainele, ca** să nu umble gol şi să i se vadă ruşinea!”
 • * Mat 24:43; 1 Tes 5:2; 2 Pet 3:10; Apoc 3:3; ** 2 Cor 5:3; Apoc 3:4; Apoc 3:18;
 • 16 Duhurile* cele rele i-au strâns în locul care pe evreieşte se cheamă Armaghedon.
 • * Apoc 19:19;
 • 17 Al şaptelea a vărsat potirul lui în văzduh. Şi din Templu, din scaunul de domnie, a ieşit un glas tare, care zicea: „S-a* isprăvit!”
 • * Apoc 21:6;
 • 18 Şi au urmat* fulgere, glasuri, tunete şi s-a** făcut un mare cutremur de pământ, aşa de tare cum, de când este omul pe pământ, n-a fost un cutremur aşa de mare.
 • * Apoc 4:5; Apoc 8:5; Apoc 11:19; ** Apoc 11:13; Dan 12:1;
 • 19 Cetatea* cea mare a fost împărţită în trei părţi şi cetăţile neamurilor s-au prăbuşit. Şi Dumnezeu Şi-a** adus aminte de Babilonul cel mare, ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei Lui.

Eu cred ca asta inseamna ca Ierusalimul se va imparti in trei parti…. Va fi capitala religioasa a celor trei religii : Mozaica, crestina si Mahomedana….

Atunci lupta va ajuge la ARMAGHEDON….

Reclame
Posted in: Uncategorized